Loading

Kryzys klimatyczny i zagrożenia dla środowiska

W ramach projektu “Ziemia wspólne dobro”- zagranicznej mobilności ucznów w Grecji, nasza grupa musiała przeprowazić ankietę, w której zadałyśmy prezchodnią w greckim mieście Palatamonas, pięć pytań dotyczących wiedzy na temat kryzysu klimatycznego i zagrożeń dla środowiska. Wśród ankietowanych znajdowały się osoby z różnych grup wiekowych, od 15 lat do wieku 60+. Ankietowani mieli odpowiadać na pytania w skali od 1 do 5, gdzie poszczególne liczby oznaczały:

1- Zdecydowanie nie

2- Raczej nie

3- Nie ma wpływu/ Nie ma znaczenia

4- Tak

5- Zdecydowanie tak

Patrząc na poszczególne wykresy, prezentujące odpowiedzi na pytania, możemy dostrzec, że przy niektórych pytaniach odopowiedzi były bardzo zgodne, za to przy innych- skrajnie różne. Wnioskujemy, że rozbierzność odpowiedzi w dużej mierze wynika przez skalę wieku. Dorośli i ludzie w podeszłym wieku mają niejednokrotnie zupełnie inne pojęcie na temat ekologii, niż młodsza część naszego społeczeństwa. Nie zmienia to faktu, że gdy popatrzymy na część pytań, w których odpowiedzi były zgodne nasuwają się pewne wnioski- społeczeństwo z biegiem lat jest coraz bardziej świadome problemu jakim jest kryzys klimatyczny, który jest widoczny na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat.

1. Czy twoim zdaniem kryzys klimatyczny to realne zagrożenie dla Europy?

Czytając wykres można łatwo dojść do wniosku, iż większość ankietowanych waha się pomiędzy odpowiedziami „Zdecydowanie tak” lub „Tak”. Fakt ten jest bardzo niepokojący, ponieważ jeśli wspólnie nie zaczniemy przeciwdziałać rozwojowi tego procesu, w przyszłości będzie to miało dramatyczne skutki dla nie tylko Grecji, lecz całej Europy.

2. Czy sam zauważasz zmiany w pogodzie, środowisku naturalnym na przestrzeni ostatnich lat?

Jak widzimy na podanym wykresie, odpowiedzi ankietowanych są w większości zgodne- aż 57% osób odpowiedziało „Tak” lub „Zdecydowanie tak”. Można więc śmiało stwierdzić, że środowisko Grecji na przestrzeni lat zmierza w złym kierunku i skutki kryzysu ekologicznego są dostrzegalne. W rozmowie z jedną kobietą, stwierdziła ona, że jeszcze parę lat temu była w stanie odróżnić cztery pory roku, a obecnie widzi tylko dwie- lato i zimę.

3. Czy Twoim zdaniem Grecja rozwija się pod kątem ochronyh środowiska naturalnego?

Przy tym pytaniu reakcje greckich ankietowanych były bardzo zgodne. Ponad połowa pytanych osób opowiedziała się za tym, że ich kraj niestety nie rozwija się pod kątem ochronych środowiska. Czterech ankietowanych z Polski,  po dwóch tygodniach spędzonych w Grecji też zauważa problem. Wśród tych 56%, które odpowiedziało negatywnie na to pytanie, o dziwo znajdowały się, w większości osoby starsze, co świadczy o tym, że problem jest widoczny dla różnych grup wiekowych.

4. Czy znasz założenia Europejskiego Zielonego Ładu?

W przypadku tego pytania dostrzegamy, że odpowiedzi ankietujących nie są aż tak zróżnicowane. Aż 72% osób nie zna założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Co gorsza, prawie nikt nie wie czym jest sama definicja tej inicjatywy.

5. Czy twoim zdaniem ochrona środowiska na poziomie indywidualnym, np. segregacja śmieci to obowiązek każdego obywatela?
Na to pytanie zdecydowana większość ankietowanych odpowiedziała twierdząco. Skala wahała się pomiędzy „Tak” i „Zdecydowanie tak”. Zaledwie jedna osoba stwierdziła, że jest to bez znaczenia.