Loading

Dziedzictwo naturalne w Europie.

Dziedzictwo naturalne to ekosystem, który oferuje piękne krajobrazy, jest domem dla dużej liczby gatunków potrzebujących ich do życia i, ogólnie rzecz biorąc, miejscem, które może wiele wnieść dla społeczeństwa z różnych aspektów. W aspekcie turystycznym i gospodarczym wiele dobrze zachowanych miejsc przyciąga do siebie ludzi z całego świata. To generuje ekonomię naturalnej turystyki. Z drugiej strony, dostarcza również wielu informacji z naukowego punktu widzenia. Jest to zbiór aktywów przyrodniczych, które znajdują się na terytorium kraju. Jest to obszar naturalny, w którym wpływ człowieka jest najmniej możliwy i stara się zachować wszystkie nieodłączne cechy przyrody, ograniczając wszelkie działania, które mogłyby zaszkodzić równowadze ekologicznej.

Skala, według której odpowiadali ankietowani:

1- zdecydowanie nie
2- raczej nie
3- nie ma wpływu/bez znaczenia
4- tak
5- zdecydowanie tak

Czy znasz programy Unii Europejskiej związane z ochroną środowiska?

Pierwszym krokiem do ratowania dziedzictwa naturalnego w Europie są programy Unii związane z ochrona środowiska, tj.:

-Jednym z takich programów jest FENIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko).

-CrossCulTour

-SEE

TOOL QUIZ

Zapytaliśmy naszych ankietowanych, czy znają projekty tego typu, poniżej widnieją rezultaty.

1.
35%
2.
5%
3.
35%
4.
10%
5.
15%

Czy znasz założenia Europejskiego Zielonego Ładu?

Europejski zielony ład to pakiet inicjatyw politycznych, którego celem jest skierowanie UE na drogę transformacji ekologicznej a ostatecznie – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Wspiera przekształcenie UE w sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo o nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarce.

1.
45%
2.
15%
3.
15%
4.
5%
5.
20%

Czy znasz podstawowe elementy krajobrazu naturalnego lub regionalnej fauny i flory w Polsce?

Zapytaliśmy ankietowanych o znajomość fauny, flory i krajobrazów polski, które swoją unikalnością wyróżniają się na tle europejskich widoków.

1.
20%
2.
40%
3.
25%
4.
10%
5.
50%

Czy uważasz, że zachowanie bioróżnorodności w krajach europejskich ma kluczowe znaczenie w dalszym rozwoju Unii Europejskiej?

Bioróżnorodność to, inaczej mówiąc, różnorodność biologiczna. Oznacza ona rozmaitość form życia występujących na Ziemi.

1.
20%
2.
40%
3.
25%
4.
10%
5.
50%

Czy uważasz, że wśród obywateli Unii Europejskiej rośnie świadomość na temat ekologii i ochrony środowiska?

Ekologia i ochrona środowiska są tematami, które wśród społeczeństwa wywołują duże kontrowersje. Jedni za, a drudzy przeciw. Dla jednych jest to wyznanie, a dla innych wielkie przeciw.

1.
5%
2.
15%
3.
15%
4.
40%
5.
5%

Podsumowanie

Z wyników przedstawionej wyżej ankiety byliśmy w stanie określić poziom wiedzy Greków na temat dziedzictwa naturalnego w Europie.
Wyniki wykazały, że ich wiedza jest na dość przeciętnym poziomie. Uważamy, że greckie społeczeństwo powinno być bardziej edukowane w tym zakresie.