Loading

GRECJA 2022

ANKIETA GRECJA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I EKOLOGIA

Dnia 19 października 2022r. w Platamonas, w Grecji, przeprowadzono ankietę na tematy związane z ekologią oraz odnawialnymi źródłami energii. Ankieta miała na celu zbadanie opinii mieszkańców miasta na ten temat. Pytania dotyczyły kwestii społecznych, politycznych oraz gospodarczych. W badaniu wzięło udział 14 osób w różnym wieku.

Pytania były następujące:

1. Czy Twoim zdaniem świadomość na temat ekologii i ochrony środowiska w Grecji rośnie?
2. Czy Twoim zdaniem odnawialne źródła energii mają duży udział w gospodarce energetycznej Grecji?
3. Czy Twoim zdaniem Grecja wykorzystuje w pełni potencjał w zakresie odnawialnych źródeł energii?
4. Czy Twoim zdaniem rząd Grecji podejmuje wystarczające działania na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej?
5. Czy Twoim zdaniem korzystanie z odnawialnych źródeł energii w Grecji jest korzystne na poziomie obywatela?

Na pierwsze pytanie dotyczące świadomości społeczeństwa greckiego w kwestii ekologii ankietowani odpowiedzieli różnie, jednak z lekką przewagą głosów świadczących o jej wzroście. Młoda część społeczeństwa greckiego, dzięki różnorodnym programom Unii Europejskiej oraz większym dostępie do rzetelnych informacji, wykazuje duże zainteresowanie w owym temacie. Jednak wzrost ten nie jest na tyle duży, żeby jednoznacznie stwierdzić znaczący postęp w tej sprawie.

Odpowiedzi na drugie pytanie były interesujące. Mimo, że wcześniej ankietowani nie byli zdecydowani co do wzrostu świadomości o ekologii wśród Greków, tak w znacznej części zgadzają się ze stwierdzeniem, że odnawialne źródła energii mają wpływ na gospodarkę Grecji. Każdy turysta jest w stanie to zaobserwować patrząc na dachy wielu budynków, czy przejeżdżając obok pól uprawnych. Ze względu na przeważającą liczbę dni słonecznych, bardzo popularna jest tutaj fotowoltaika dająca dostęp do taniej i czystej energii elektrycznej.

Choć niektórzy ankietowani się wahali, w przypadku trzeciego pytania przeważyły odpowiedzi negatywne. Mieszkańcy Grecji uważają, że potencjał odnawialnych źródeł energii nie jest w ich kraju w pełni wykorzystywany. Energia odnawialna (np.: energia słoneczna, energia wiatru), której liczne zalety nie trudno dostrzec, mogłaby mieć większy udział w gospodarce energetycznej Grecji, która posiada do tego odpowiednie warunki przyrodnicze.

Odpowiedzi na czwarte pytanie były natomiast bardzo jednoznaczne. Wniosek jest smutny. Obywatele Grecji nie dostrzegają żadnych działań rządu w kwestii uświadamiania społeczeństwa na temat wagi ekologii.

W przypadku piątego pytania większość ankietowanych odpowiedziała pozytywnie, część jednak nie była przekonana. Może to wynikać z faktu, że świadomość ekologiczna wciąż nie jest w Grecji powszechna, podobnie jak odnawialne źródła energii. Mieszkańcy nie potrafią w pełni im zaufać, dlatego nie zawsze uważają je za najlepsze rozwiązanie. Ankietowani są jednak świadomi ich wartości, dlatego z aktywną pomocą rządu ekologiczna energia w Grecji mogłaby znacznie zyskać na wartości.

PODSUMOWANIE

Prezentując wyniki ankiety należy podkreślić następujące kwestie:

  • Istnieją pewne różnice między opiniami ankietowanych osób, w zależności od ich wieku
  • Osoby młode są szczególnie świadome i wykazują chęć podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
  • Starsze osoby są przyzwyczajone do tradycyjnych (nieodnawialnych) sposobów i źródeł pozyskiwania energii elektrycznej. Nie przywiązują dużej uwagi do spraw związanych z ekologią i ochroną środowiska