Loading

Wpływ bioróżnorodności na rozwój regionów

Ziemia wspólne dobro?

Każdego dnia środowisko naturalne ziemi jest niszczone. Morza zaśmiecane, a powietrze zanieczyszczane. Ale czy ktoś się tym przejmuje? Jak się okazuje, na szczęście tak! Na świecie jest wiele programów proekologicznych, które mają za zadanie edukowanie społeczeństwa jak dbać o naszą planetę oraz sprawić, aby służyła nam jak najdłużej. Międzynarodowe organizacje, takie jak: UNESCO, Unia Europejska, czy też ONZ.

Dnia 19 października bieżącego roku uczestnicy projektu pod tytułem: „Ziemia wspólne dobro” (zagranicznej mobilności edukacyjnej uczniów współfinansowanych właśnie przez Unię Europejską) przeprowadzili wśród mieszkańców miasteczka Platamonas ankietę dotyczącą wpływu bioróżnorodności na rozwój regionu Rivery olimpijskiej. Mieszkańcy mieli udzielić odpowiedzi zgodnie z przedstawioną skalą:

Ankietowani bardzo ciepło przyjęli uczestników projektu. Na podstawie odpowiedzi powstały wykresy, które mogą pomóc przeanalizować zarówno zalety tego pięknego miejsca, jak   i problemy, z jakimi na co dzień zmagają się mieszkańcy. Ogół ankietowanych uważa, że krajobraz naturalny Grecji ma ogromny wpływ na rozwój zarówno krajowej gospodarki, jak i turystyki oraz stanowi główne źródło dochodu tutejszych ludzi.

Jednak większość z nich dostrzega również negatywny aspekt corocznego sezonu turystycznego, który negatywnie oddziałuje na faunę i florę regionu morza egejskiego. Dostrzegają potrzebę działań proekologicznych w trosce o swoje najbliższe otoczenie i o dobro przyszłych pokoleń.

Zdaniem części badanych gospodarka Grecji rozwija się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i wydajnie wykorzystuje zasoby naturalne, jakie posiada, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu PKB. Jednak część z nich zaznacza, że turystyka powoduje nierówności ekonomiczne pomiędzy poszczególnymi regionami Grecji, ponieważ nie wszystkie z nich są równie chętnie odwiedzane przez podróżnych, jak obszar Rivery olimpijskiej, który odwiedzili uczestnicy zagranicznej mobilności.

Ostatnimi czasy Grecja według danych statystycznych wysuwa się na prowadzenie pod względem ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz wprowadzania w życie i promocję odnawialnych źródeł energii, czego przykładem jest 7 października, kiedy to przez 5 godzin łącznie wytworzonych zostało 3106 megawatogodzin co pozwoliło zasilić cały obszar Republiki Greckiej!